Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Δελφοί, 19-30 Ιουνίου 2023

Με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οργανώνεται
από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η 5 η Περίοδος της «Δελφικής
Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών».
Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός, Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών
Από τις 19 έως τις 30 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθούν εντατικά διεπιστημονικά
σεμινάρια, πρωτίστως για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
αλλά και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.
Τα σεμινάρια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους
επιστήμονες.
Η φοίτηση είναι δωρεάν. 
Γενικό θέμα των σεμιναρίων 2023 : DISPLACEMENT, MIGRATION, MEMORY.
Σεμινάριο 1: MOVEMENT AND MORALITY: ETHICAL QUESTIONS IN CONTEMPORARY
FORCED MIGRATION
Διδάσκων: Matthew J. Gibney, Elizabeth Colson Professor of Politics and Forced
Migration στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επίσημος Εταίρος του Linacre College
και πρώην διευθυντής του Κέντρου Προσφυγικών Μελετών του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης (2017-2022).

Σεμινάριο 2: IMAGING WAR, IMAGINING PEACE.MIGRATION, MEMORY, AND
REPAIR.
Διδάσκοντες: Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor Emerita of
Comparative Literature and Gender Studies στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μέλος της
Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, και ο Leo Spitzer, K. T. Vernon
Professor of History Emeritus and Research Professor, Dartmouth College.
Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας τόσο από τις
ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες. Τα Σεμινάρια συμπληρώνονται
από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο (workshop) ή επιπλέον διαλέξεις.
Συμμετέχουν μεταπτυχιακοί, κατά κύριο λόγο, φοιτητές από τα εξής Πανεπιστήμια:
Harvard University, Kings College, University of London, Indiana University,
University of Hyderabad-India, Institute of Lithuanian Literature and Folklore,
University of Montreal, University of Groningen, The Netherlands, Geneva Graduate
Institute, École des hautes études en sciences sociales, University of Birmingham,
University of Oxford,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών
Σπουδών επιβλέπεται από Διεθνή Επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή Παναγιώτη
Ροϊλό, George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of
Comparative Literature, Harvard University.
Η Διεθνής Επιτροπή απαρτίζεται από τους Καθηγητές:
 Homi Bhabha, (Harvard)
 Peter Frankopan (Oxford)
 Michelle Lamont (Harvard)
 Spiros Pollalis (Harvard)
 Dimitrios Yatromanolakis (Johns Hopkins )
 Panagiotis Roilos (Harvard, Πρόεδρος της Επιτροπής)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου Δελφών : www.eccd.gr

Δημοφιλή Άρθρα

Σχετικά άρθρα